Det finns mej veterligen två olika frivilliga register där man kan registrera innehav/ägande av en fågel som är fastringad eller chippmärkt. Detta kan man vilja göra av olika skäl bl.a. i förebyggande syfte, om din fågel skulle flyga bort och blir upphittad eller om den blir stulen. Om man har en fastringad fågel som är uppfödd i Sverige kan man via register finna vem som köpt just den ringen men inte hitta vem som äger fågeln i dagsläget annars. Tänk på att uppfödarbevis och annan dokumentation är en värdehandling och oftast krävs för att identifiera sej som ägare.

Så jag vill gärna att så många som möjligt anmäler sitt fågelinnehav här :


Copyright. Fråga innan om ni vill använda bild eller text. För kontakt maila rytterling@live.se